Mục đích thu thập thông tin khách hàng

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

-  Toàn bộ thông tin của khách hàng được ghi nhận dùng để lưu trữ quản lý thông tin và liên lạc với khách hàng khi cần thiết. 

 -  Đồng thời Quý khách có thể được áp dụng mốt số chương trình khuyến mãi đặc biệt cho khách hàng cũ.

Facebook chat