Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi CAM KẾT BẢO MẬT tất cả thông tin của khách hàng khi đặt phòng tại Duy Ninh Hotel. 

Cam kết: thông tin cá nhân bạn cung cấp trên trang web sẽ không được bán cho bất kỳ bên thứ ba. Thông tin của bạn được sử dụng để lưu trữ thông tin và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho đến khi nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Facebook chat